આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના | ખેડૂત માટેની યોજના ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના: નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ગુજરાત સરકારની તાજેતરમાં ચાલી રહેલી નવી યોજનામાં ખેડૂતોને આંતરખેડ સાધનોની ખરીદી માટે સરકાર દ્વારા રૂપિયા 1200ની સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજનાની નિમિત્તે, ખેડૂતો આંતરખેડ સાધનોની ખરીદી માટે સરકારની સહાય મેળવી શકે છે. હવે આ યોજના i khedut પોર્ટલમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં ખેડૂતો આપેલ લોગઈન મારફતે આ યોજનાની લાભાર્થી થવા માટે અરજી કરી શકે છે.

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના ગુજરાત

[ez-toc]

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના હેઠળ માત્ર માનવ સંચાલિત સાધનોને ખરીદવા માટે જ સહાય મળશે. આ યોજનામાં, સીમાંત અને મહિલા બનાવેલા ખેડૂતો પણ અરજી કરીને લાભ મેળવી શકે છે. ખેડૂતો માટે, કુલ સાધન ખર્ચના 50 ટકા સહાય મળી શકે છે અને મહત્તમ રૂપિયા 1200ની સહાય પણ મળી શકે છે. એકાદશે, SC/ST કેટેગરીના ખેડૂતો માટે, કુલ સાધન ખર્ચના 50 ટકા સહાય પણ મળી શકે છે અને મહત્તમ રૂપિયા 1200 પણ મળી શકે છે, જ્યાંથી જેમાંથી ઓછું હોય તે મળશે.

અન્ય ખેડૂતો માટે, સાધન ખરીદવા માટે, કુલ ખર્ચના 40 ટકા અથવા 1200 રૂપિયાની સહાય મળી શકે છે. આ આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના માટે, આપત્તિગ્રસ્ત ક્ષેત્રોમાં દસ્તાવેજો જોવામાં આવે છે અને ઓનલાઇન અરજીની પ્રક્રિયાને નીચે વર્ણવેલ માહિતી પર આધાર રાખી કરવામાં આવે છે.

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના વિશે વિશેષ માહિતી

યોજના આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના ગુજરાત
કેટલી સહાય મળે SC/ST ખર્ચ માં 50 ટકા અથવા તો 1200/- મળશે
અન્ય ખેડૂતો માટે સહાય કુલ સાધનના ખર્ચના 40 ટકા અથવા તો 1200 રૂ. બંને માંથી જે ઓછું હોય તે મળશે
અરજી પ્રકાર  ઓનલાઇન અરજી કરવી
 છેલ્લી તારીખ 04/07/2023
 વેબસાઇટ અહી ક્લિક કરો

 

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના માટે જરૂરી ડોક્યુેન્ટ્સ:

 • ખેડૂતનું આધારકાર્ડ
 • ખેડૂતનું બેંક એકાઉન્ટ
 • ખેડૂતનું જાતિ નો દાખલો
 • જન્મ તારીખનો પુરાવો

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના માં અરજી કરવાની પ્રક્રિયા:

 • 1. આધિકારિક પોર્ટલ (ઉદાહરણરૂપે ખૃષિ વિભાગની વેબસાઇટ) પર જાઓ.
 • 2. યોજનાની વિગતો અને જરૂરી દસ્તાવેજોને સંપૂર્ણ વિગતોથી સપાટી કરો.
 • 3. ઓનલાઇન એપ્લિકેશન ફોર્મ ભરો અને આવશ્યક દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • 4. માહિતીની પરીક્ષણ અને માન્યતાની પ્રક્રિયાનો પૂર્ણ કરો.
 • 5. તમારી અરજીને પ્રમાણિત કરવા માટે અનુમતિને પ્રાપ્ત કરો.
 • 6. સંચાલક દ્વારા તમારી અરજીની પરીક્ષણ અને મંજૂરી કરી શકાય તેવી નોંધ આપવામાં આવશે.
 • 7. જો તમારી અરજી મંજૂર થઇ ગઈ હોય, તો તમને સંચાલકની માહિતી અને પેમેન્ટ વિગતોની સુચના મેળવવામાં આવશે.
 • 8. આપત્તિગ્રસ્ત નિર્ણય આપવામાં આવશે અને તમને સાધનોની સિદ્ધતિ મળશે.તમે જોઈ શકો છો કે આપત્તિગ્રસ્ત ક્ષેત્રોમાં આપત્તિગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે આંતરખેડ સાધન સહાય યોજનાનો ઉપયોગ કરીને માનવ સંચાલિત સાધનોને ખરીદી શકો છો.

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના માટે મહત્વની તારીખ

શરૂ તારીખ અહી ક્લિક કરો
છેલ્લી તારીખ અહી ક્લિક કરો

આંતરખેડ સાધન સહાય યોજના માટે જરૂરી લિંક

આંતરખેડ સાધન યોજના અહી ક્લિક કરો
Home Page અહી ક્લિક કરો

 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment