મોબાઈલ સહાય યોજના અરજી ફોર્મ Mobile Sahay Yojana Gujarat Online Apply

સ્માર્ટફોનની નો જીએસટી નંબર ધરાવતું અસલી bill જે ખાતેદાર ખેડૂત હોય તેની આધાર કાર્ડની નકલ ખેડૂત ના જમીન ના ડોક્યુમેન્ટ ની નકલ જે સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો હોય તેની આઇએમઇઆઇ નંબર ખેડૂતોનો રદ થયેલો ચેક ની નકલ બેંક ખાતાના પાસબુકની નકલ 8-અ ની નકલ

ખેતીકામ કરનારાઓ માટે મફત સ્માર્ટફોન સહાય યોજના: ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેતીવાડીની સહાય માટે ઘણી યોજનાઓ શરૂ થાય છે. આજે અમે ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરેલ મોબાઈલ સહાય યોજના વિશે વાત કરશે. ગુજરાતના કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ …

Read More

મફત પ્લોટ સહાય યોજના | Mafat Plot Sahay Yojana Online Apply

મફત પ્લોટ સહાય યોજના

“ગુજરાત મફત પ્લોટ સહાય યોજના: મફત પ્લોટ સહાય યોજના ફોર્મ 2023: ગુજરાત સરકારે ગામમાં ગરીબી રેખા નીચે જીવતા જમીન-મજૂરો, ખેડૂતો અને ગ્રામીણ કારીગરોને 100 ચોરસ મીટર સુધીના મફત પ્લોટ આપવાની યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ …

Read More

રોટવેટર સહાય યોજના| Rotavitor Sahay Yojana Online Apply

રોટવેટર સહાય યોજના

આજના ટેક્નોલોજીના યુગમાં ખેડૂત ભાઈઓએ ખેતીના આધુનિક સાધનો વિશે માહિતી મેળવી છે. હવે ખેડૂતો સમજી ગયા છે કે ટ્રેક્ટરની સાથે ચાલતા આધુનિક ખેતીના સાધનો રોટાવેટર સહાય યોજના ખૂબ જ ઉપયોગી છે. કરીની લણણી કર્યા પછી, …

Read More

સાત ફેરા સમુહ લગ્ન યોજના | Saat Fera Samuh Lagan Sahay Yojana Gujarat Online Form

સાત ફેરા સમુહ લગ્ન સહાય યોજના

સામાજિક અને આર્થિક રીતે પછાત વર્ગો (SEBC) અને આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો (OBC) ના યુવક-યુવતીઓના લગ્નમાં મદદ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુજરાત સરકાર દ્વારા “નવયુગલન” નામની યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનું સંચાલન ગુજરાત સરકાર …

Read More

ઘરઘંટી સહાય યોજના | Gharghanti Sahay Yojana Gujarat

ઘરઘંટી સહાય યોજના

રાજ્ય સરકારો દ્વારા નાગરિકોના કલ્યાણ અને હિતને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવે છે. જેમ કે, વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ યોજના ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઑનલાઇન ઉપલબ્ધ છે. ખેડૂતો માટે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના …

Read More