ટેક હોમ રેશન યોજના | Take Home Ration Yojana

ટેક હોમ રાશન યોજના : રાજ્ય સરકારના મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા મહિલાઓ અને બાળકો માટેની યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે, જેમ કે ગંગા સ્વરૂપ આર્થિક સહાય યોજના, વહાલી દિકરી યોજના કાર્યરત છે. તેથી જ મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના ICDS ભાગ દ્વારા બાળકોના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને ટેક હોમ રાશન યોજના લાગુ કરવામાં આવી છે. આ ટેક હોમ રાશન યોજના શું છે અને તેના ફાયદા શું છે? તેની ભૂતકાળની માહિતી મેળવવા માટે, તમારે અમારો લેખ અંત સુધી વાંચવો પડશે.

ટેક હોમ રેશન યોજના | Take Home Ration Yojana

ટેક હોમ રાશન યોજના

દારેક દેશ પોતાના અવનાર ભવિષ્ય માતે ચિંતા કરી રહો ચે. અમે આજે આપણા દેશને ઉજ્જવળ બનાવવા અને આપણું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. દેશું ભાવિ અત્યાર્ના બાળક છે. પણ કુપોષણ એ એક એવી બીમારી છે, જેની સામે તમારી છે, તમારે તેને કરાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણો દેશ પણ તેમાં રહેતો અભિશાપ બની ગયો, તે આપણી સામે પ્રતિરોધ બની ગયો. તારે અપના દેશ પાન કુપોષણ ચિંતાનો વિષય છે. બાલકોણા આરોગ્ય માત કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. ત્યારે આપની રાજ્ય સરકાર, બલકોના સુખદ આરોગ્ય સાથ ખૂબ જ ગંભીર છે. રાજ્યાણા 06 માસથી 06 વર્ષા બાલકો આને ઘાત્રી માતા અને સર્ગર્ભા માતા ના પોષણ અને આરોગ્ય સ્તંત્વ સુદારો લવવા માતા ઘરે લઈ જાઓ રાશન યોજના અમલમા મુકેલ છે.

ए भी पढ़िए:  પોસ્ટ ઓફિસ ગ્રામ સુરક્ષા યોજના | Post Office Gram Suraksha Yojana
યોજના ટેક હોમ રાશન 
હોમ પેજ અહી ક્લિક કરો 
Official Website www.wcd.gov.in

 

ટેક હોમ રાશન યોજના માટે પાત્રતા

“ટેક હોમ રાશન સ્કીમ” 6 મહિનાથી 6 વર્ષની વયના બાળકો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને સ્તનપાન કરાવતી માતાઓને લાભ આપે છે.

નીચે ટેક હોમ રાશન યોજનાના ફાયદા છે.

06 મહિના 3 વર્ષ સુધીના બાલકો કે જે ઓચ્છા વજનવાલા છે તેંને બાલશક્તિના 07 પેકેટ્સ (500 ગ્રામ)

06 મહિનાથી 3 વર્ષ સુધીના બાલ્કો કે જે અતિ ઓચ્છા વાજન વાલા છે તેને બાલશક્તિના 10 પેકેટ્સ (500 ગ્રામ)

03 વર્ષ થી 06 વર્ષ સુધીના તમામ બાલ્કોને અઠવાડિયાના 6 (g) દિવસ આંગણવાડી કેન્દ્ર ગરમ નાસ્તો ખાતી (સાવર, બાપોર) આને અઠવાડિયાના 2 (ખાડી) દિવસ ફળ

ए भी पढ़िए:  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: व्यापक बीमा कवरेज के साथ भविष्य सुरक्षित करना

ગર્ભ આને ઘાટી માતા ને માતૃશક્તિના 4 પેકેટ (1 કિલો)

ઘરે લઈ જાઓ રાશન યોજના હેથલ આપવમા અવતા બાલશક્તિ અને માતૃશક્તિના પેકેટ ખૂબ જ ગુણવત્તા સાબર હોય છે. તેમાજ ટેનો ઉપયોગ કરવતી કુપોષણ તાલી શકય છે. ટીએચઆર ના પેકેટની સાધન ચકાસની કરવામા આવવે છે. आकेट मंथी बालको टेमज सगर्भा अने दथ्री मटाओ माते विश्व वांगियो बनावी शकाय छे। (ડેરેક પરિવાર માટે આ યોજનાઓનો લાભ લેવો ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.)

અન્ય સરકારી યોજનાઓ

SBI એજ્યુકેશન લોન | SBI Education Loan Yojana

પેટીએમ લોન યોજના | Paytm Loan Yojana

ફળપાકોના વાવેતર માટે સહાય યોજના

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Leave a Comment